ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 จะย้ายที่ทำการไปยังอาคารหลังใหม่ ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 เลขที่ 999 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ Tel. 0 5208 1976- 8 FAX.0 5208 1988

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 จัดโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ศึกษาดูงาน “ด้านการบริหารจัดการองค์กร และการปฏิบัติงานของบุคลากร”

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค  5  จัดโครงการเพิ่มศักยภาพข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ศึกษาดูงาน “ด้านการบริหารจัดการองค์กร และการปฏิบัติงานของบุคลากร”