ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 จะย้ายที่ทำการไปยังอาคารหลังใหม่ ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 เลขที่ 999 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ Tel. 0 5208 1976- 8 FAX.0 5208 1988

นางอารีย์ เตชะหรูวิจิตร อธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 จัดงานเลี้ยงส่งในโอกาสโยกย้ายรองผู้อธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 และผู้พิพากษาหัวหน้าศาลในเขตอำนาจสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5

นางอารีย์  เตชะหรูวิจิตร  อธิบดีผู้พิพากษาภาค 5  จัดงานเลี้ยงส่งในโอกาสโยกย้ายรองผู้อธิบดีผู้พิพากษาภาค 5  ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 และผู้พิพากษาหัวหน้าศาลในเขตอำนาจสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5