ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 จะย้ายที่ทำการไปยังอาคารหลังใหม่ ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 เลขที่ 999 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ Tel. 0 5208 1976- 8 FAX.0 5208 1988

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 จัดกิจกรรมโครงการตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ภายใต้โครงการจิตอาสา “รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5

สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 จัดกิจกรรมโครงการตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ภายใต้โครงการจิตอาสา “รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5