ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 จะย้ายที่ทำการไปยังอาคารหลังใหม่ ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 เลขที่ 999 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ Tel. 0 5208 1976- 8 FAX.0 5208 1988

นางอารีย์ เตชะหรูวิจิตร อธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 เป็นประธานกล่าวเปิดงานและร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ความเป็นอิสระของผู้พิพากษาในประเด็นเกี่ยวกับการพิจารณาคดีในระบบไต่สวนในประเทศไทย”(WORKSHOP ON THE INDEPENDENCE OF THE JUDICIARY IN THE CONTEXT OF THE INQUISITORIAL SYSTEM IN THAILAND)

นางอารีย์  เตชะหรูวิจิตร อธิบดีผู้พิพากษาภาค  5 เป็นประธานกล่าวเปิดงานและร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ความเป็นอิสระของผู้พิพากษาในประเด็นเกี่ยวกับการพิจารณาคดีในระบบไต่สวนในประเทศไทย”(WORKSHOP ON THE INDEPENDENCE OF THE JUDICIARY IN THE CONTEXT OF THE INQUISITORIAL SYSTEM IN THAILAND)