ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 จะย้ายที่ทำการไปยังอาคารหลังใหม่ ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 เลขที่ 999 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ Tel. 0 5208 1976- 8 FAX.0 5208 1988

นางอารีย์ เตชะหรูวิจิตร อธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 พร้อมคณะ ตรวจราชการศาลยุติธรรมในภาค 5 ศาลจังหวัดพะเยา ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา ศาลจังหวัดเชียงคำ

นางอารีย์  เตชะหรูวิจิตร อธิบดีผู้พิพากษาภาค  5 พร้อมคณะ  ตรวจราชการศาลยุติธรรมในภาค 5 ศาลจังหวัดพะเยา ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพะเยา ศาลจังหวัดเชียงคำ