ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 จะย้ายที่ทำการไปยังอาคารหลังใหม่ ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 เลขที่ 999 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ Tel. 0 5208 1976- 8 FAX.0 5208 1988

นายธวัชชัย ถาวรสุจริตกุล รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 เป็นประธานในพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ครบรอบ 48 ปี

นายธวัชชัย ถาวรสุจริตกุล รองอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 เป็นประธานในพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ ครบรอบ 48 ปี