ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 จะย้ายที่ทำการไปยังอาคารหลังใหม่ ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 เลขที่ 999 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ Tel. 0 5208 1976- 8 FAX.0 5208 1988

นางอารีย์ เตชะหรูวิจิตร อธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและสังเกตการณ์โครงการเสริมสร้างการบริหารงานคดีระหว่างศาลชำนัญพิเศษกับศาลจังหวัดในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 จัดโดยศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง

นางอารีย์  เตชะหรูวิจิตร  อธิบดีผู้พิพากษาภาค  5 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดและสังเกตการณ์โครงการเสริมสร้างการบริหารงานคดีระหว่างศาลชำนัญพิเศษกับศาลจังหวัดในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 จัดโดยศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง