ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 จะย้ายที่ทำการไปยังอาคารหลังใหม่ ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2561 เลขที่ 999 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ Tel. 0 5208 1976- 8 FAX.0 5208 1988

นางอารีย์ เตชะหรูวิจิตร อธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 เปิดการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายรอบคัดเลือก ในส่วนภูมิภาค 5 เนื่องในวันรพี ประจำปี 2561 ระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา

นางอารีย์  เตชะหรูวิจิตร  อธิบดีผู้พิพากษาภาค  5 เปิดการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายรอบคัดเลือก ในส่วนภูมิภาค  5  เนื่องในวันรพี  ประจำปี  2561 ระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา


เอกสารแนบ