ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 (Office of the Chief Justice, Region V ) อาคารศาลจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3 ถนน โชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ Tel. 0 5389 0481, 0 5311 2506-7 FAX.0 5311 2527 E-mail: Jor5@coj.go.th

สถานที่การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศ เนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ. 2560 ระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา รอบคัดเลือก สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุม อาคาร (PV) ผู้วินิจฉัย ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

สถานที่การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศ เนื่องในวันรพี  ประจำปี  พ.ศ. 2560 ระดับมัธยมศึกษา  และระดับอุดมศึกษา รอบคัดเลือก สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 วันเสาร์ที่  19  สิงหาคม  2560 ณ หอประชุม อาคาร (PV) ผู้วินิจฉัย ชั้น 1 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพายัพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่