ข่าวประชาสัมพันธ์

  • สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 (Office of the Chief Justice, Region V ) อาคารศาลจังหวัดเชียงใหม่ ชั้น 3 ถนน โชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ Tel. 0 5389 0481, 0 5311 2506-7 FAX.0 5311 2527 E-mail: Jor5@coj.go.th

ประกาศศาลจังหวัดลำพูน เรื่อง สอบราคาจ้างรักษาความสะอาดและสถานที่ที่ทำการศาลจังหวัดลำพูน อาคารชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม จำนวน 24 หน่วย และชุดพักอาศัยข้าราชการศาลยุติธรรม จำนวน 36 หน่วย จังหวัดลำพูน